Bo Johnér Bildkonst och musikbilder


Ernst Källberg

Konsertmästaren, kammarmusikern och pedagogen Ernst Källberg 1913 - 1999
1:e Konsertmästare i Kungliga Hovkapellet Stockholm till 1978. Solist, Kammarmusiker och pedagog.


Ernst med sin Gobetti fiol i hans hem på Björkgården 1988


Ernst studerar en Georges Braque hos Rizah Kulenovic 1996