Bo Johnér Bildkonst och musikbilder


Fem takter

Här till höger kan man se de 5 första takterna i Brahms violinkonsert.

 

Jag studerar noterna och lyssnar flera gånger, analyserar, känner och tänker inför dem.

 

Brahms lyssnade otvivelaktigt besjälat till vågorna och vid stranden gjorde han upplevelserna. Inledningsvis bygger orkestern upp en naturlig "dynamik" i konserten med en förväntan och attraktion.

 

Då - i ett ögonblick av andrum - tomrum - kastas solisten in i de 5 första takterna, sveps med av orkestern upp till en höjdpunkt, där solisten bryter den med oktavgång och vidare med markerade stråk på G-strängen mot lägsta djupet, lösa G.

 

Därpå den följande uppgången leder tankarna till
vågens egen rörelse upp mot ett förlösande ackord. Sedan upprepas en liknande sekvens, som en spegelbild av det första inledande temat, men nu i ett älskvärt förhållande till orkesterns "brus".

 

 

Brahms violinkonsert takt 1 med noter

Fem takter ur Brahms violinkonsert

 

 

 

 

Stråkens tagel vidrör strängen

 

....genom att stråkens tagel vidrör strängen, så sätts strängen i vibration. Fastsatt mellan stränghållaren över stallet och i snäckan, vibrerar den genom stråkens och fingrarnas aktivitet, fingertoppens tryck och rörelse på strängen.

Fortsättning...

Brahms violinkonsert takt 1

Brahms violinkonsert takt 1

Brahms violinkonsert takt 1

Brahms violinkonsert takt 1

Brahms violinkonsert takt 1