Bo Johnér Bildkonst och musikbilder


Bebådelsen ur fler vinklar

Bebådelsen av Leonardo Da Vinci
     
Fokus på ängeln från vänster i Bebådelsen av Lionardo Da Vinci Fokus på jungfru Maria från vänster av Bebådelsen av Lionardo Da Vinci Vy från höger av Bebådelsen av Lionardo Da Vinci

Här är det symmetri, triangulär komposition och och i viss mån parallellitet som påverkar seendet och upplevelsen av vridning.

Bordets gavel = symmetri. Maria sitter i triangulär komposition och hennes drapering är parallell. Dörrgavelns plattor och vägghörnans plattor focuserar perspektivet mot Maria. Hon sitter verkligen i ett focuserat, perspektiviskt hörn.

Högra avdelningen av bilden är aktiverat vridbart medan vänstra halvan är i fast position.
Intressant och medvetet arrangerat.