Artister Ernst Källberg

Ernst Källberg

Konsertmästaren, kammarmusikern och pedagogen Ernst Källberg 1913 – 1999
1:e Konsertmästare i Kungliga Hovkapellet Stockholm till 1978. Solist, Kammarmusiker och pedagog.