Arvid Nilsson 1914 - 1981​

Arvid Nilsson föddes i Torhamn, Blekinge 1914. Han är Blekingekonstnären som målade abstrakt, figurativt och landskap i kraftfull ”personlig kolorit”. Arvid studerade för Ivar Gustavsson i Karlskrona, för Otto Sköld, Konstakademien i Stockholm och vid Grande-Chaumiere et Collarossi i Paris.

Atomkonst i perspektiv

Familjen flyttade till Stockholm 1957 där Arvid blev anställd vid AB Atomenergi. Hans uppgift till en början var att tolka ingenjörsritningar för att sedan teckna dem i perspektiv. Uppgifterna utvidgades ganska snart till att måla monumentala väggmålningar i konferenssalar och matsalar för AB Atomenergi, ASEA Atom, Gävle Hydroline AB mfl. Under 60-talet utvecklade Arvid sin egen oljemålningsteknik och stil. 70-talet blev hans bästa årtionde och period i sin konstnärliga gärning.

Hjärta för Blekinge

Han hade alltid hjärta för Blekinge, dess natur och speciellt skärgården, samt folket. Detta övertygande förhållande visade han också i sin konst, en koloristisk utstrålning i figurer och natur som hans speciella oljemålningsteknik gav uttryck för. Man kan ”känna” urbergets karghet och struktur i flera av hans målningar. Arvid uteslöt ej heller sitt sociala och allmänpolitiska engagemang i sitt konstnärliga skapande. Flera, i regel de större bilderna, innehöll detta engagemang, så kallade idébilder. 

Stilen: stiliserat i dekorativt hållen stil med en blandning av expressionism, abstraktion och ibland med surrealistisk touch. Han var också en god porträttmålare.